Bài C1 trang 87 sgk vật lí 6 - Bài C1. Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấ... DeHocTot.com

Bài C1 trang 87 sgk vật lí 6

Vật lý


Bài C1. Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí ở đáy bình?

Lời giải:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 960C đến 1020Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay