BÀi C2 trang 84 sgk vật lí 6 - Bài C2. Có hiện tượng gì xảy ra ngoài c... DeHocTot.com

BÀi C2 trang 84 sgk vật lí 6

Vật lý


Bài C2. Có hiện tượng gì xảy ra ngoài của cốc thí nghiệm có thể là do nước thấm ra không? Tại sao?

Lời giải:

Có nước đọng ở mặt ngoài cốc thí ngiệm, không có nước đọng ở ngoài cốc đối chứng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay