Bài C3 trang 16 sgk vật lý 6 - C3. Chọn từ thích hợp trong khung đề đi... DeHocTot.com

Bài C3 trang 16 sgk vật lý 6

Vật lý


C3. Chọn từ thích hợp trong khung đề điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Thể tích của vật rắn bất kì không thấm nước có thể đo được bằng cách:

a) (1)........ vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2) ............. bằng thể tích của vật.

b) Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3).............. vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4)............ bằng thể tích của vật.

-    tràn ra

-    thả chìm

-    thả

-    dâng lên

Trả lời :

(1) - thả chìm;                                       (2) - dâng lên;

(3) - thả;                                                (4) - tràn ra.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay