Bài C4 trang 18 sgk vật lý 6 - C4. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong ... DeHocTot.com

Bài C4 trang 18 sgk vật lý 6

Vật lý


C4. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

(2)........... là khối lượng của sữa chứa trong hộp.

- 397g

- 500g

- GHĐ

- lượng

- khối lượng

Bài giải:

(2) - 397 g;de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay