Bài C4 trang 28 sgk vật lý 6 - ... DeHocTot.com

Bài C4 trang 28 sgk vật lý 6

Vật lý


C4. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lực tác dụng vào quả nặng đã (1)...... với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương của (2)...., tức là phương (3).........

b) Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng (4).......

-          thẳng đứng

-          từ trên

-          xuống dưới

-          cân bằng

-          dây dọi

Bài giải:
(1) - cân bằng;                    (3) - thẳng đứng;

(2) - dây dọi;                       (4) - từ trên xuống dưới.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay