Bài C6 trang 79 sgk vật lí 6 - Bài C6. Trong việc đúng tượng đồng, có... DeHocTot.com

Bài C6 trang 79 sgk vật lí 6

Vật lý


Bài C6. Trong việc đúng tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?

Hướng dẫn giải: 

- Đồng nóng chảy: Từ thể rắn sang thể lỏng, khi nung trong lò đúc

- Đồng lỏng đông đặc: Từ thể lỏng sang thể rắn, khi nguội trong khuôn đúcde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay