Bài C7 trang 22 sgk vật lý 6 - ... DeHocTot.com

Bài C7 trang 22 sgk vật lý 6

Vật lý


C7. Nêu nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây.

Bài giải:

chú ý : xác định phương và chiều rồi đưa ra nhận xétde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay