Bài C9 trang 10 sgk vật lý 6 - C9. Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đ... DeHocTot.com

Bài C9 trang 10 sgk vật lý 6

Vật lý


C9. Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương ứng.

a) l = (1)..............

b) l = (2).............

c) l = (3)...............

Bài giải:

(1), (2), (3): 7 cmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay