Bài C9 trang 19 sgk vật lý 6 - C9. Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho ... DeHocTot.com

Bài C9 trang 19 sgk vật lý 6

Vật lý


C9. Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa (*). Đó là việc (1)............. Đặt (2)...........lên đĩa cân bên trái. Đặt lên đĩa cân bên kia một số (3)............. có khối lượng phù hợp và điều chỉnh con mã sao cho đòn cân nằm (4)..............., kim cân nằm (5)......... bảng chia độ. Tổng khối lượng của các (6)........... trên đĩa cân cộng với số chỉ của con mã sẽ bằng khối lượng của (7)..............

-          quả cân

-          vật đem cân

-          điều chỉnh số 0

-          đúng giữa

-          thăng bằng

Trả lời:

(1) - điều chỉnh số 0;                        (5) - đúng giữa;

(2) - vật đem cân;                            (6) - quả cân;

(3) - quả cân;                                  (7) - vật đem cân.

(4) - thăng bằng;de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay