Câu 1 trang 36 - Sách giáo khoa vật lí 6 - ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 36 - Sách giáo khoa vật lí 6

Vật lý


Câu 1. Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn độ:

A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ rồi đem cân từng đoạn một.

B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó là bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng  riêng của \(1\) mét khối sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột.

Để giúp các em chọn, người ta cho biết số liệu sau:

Khi đó chu vi và chiều cao của chiếc cột người ta tính được thể tích của chiếc cột vào khoảng \(0,9 m^3\), Mặt khác ngưởi ta cũng đã cân và biết \(1 dm^3\) sắt nguyên chất là \(7,8 kg\).

Em hãy xác dịnh khối lượng của chiếc cột.

Giải:

Phương án B

- Vì \(1 dm^3\) sắt có khối lượng là \(7,8 kg\) mà \(1 m^3 = 1000 dm^3\)

Vì vậy khối lượng riêng của sắt là : \(D=7,8 . 1000 = 7800 \,\,kg/ m^3\)

- Khối lượng cột sắt là: \(m=D.V=7800.0,9= 7020\,\,kg\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay