Câu 2 trang 31 - Sách giáo khoa vật lí 6 - C2. Hãy tính độ biến dạng của lò xo kh... DeHocTot.com

Câu 2 trang 31 - Sách giáo khoa vật lí 6

Vật lý


C2. Hãy tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1,2,3 quả năng, rồi ghi kết quả vào các ô thích hợp của bảng 9.1

Số quả nặng 50g móc vào lò xo

Tổng trọng lượng của các quả nặng

Chiều dài của lò xo

Độ biến dạng của lò xo

0

0 (N)

l0 = … (cm)

0 cm

1 quả nặng

…(N)

l =… (cm)

l – l0 = …. (cm)

2 quả nặng

…(N)

l =… (cm)

l – l0 = …. (cm)

3 quả nặng

…(N)

l =… (cm)

l – l0 = …. (cm)

Giải:

Trọng lượng của các quả nặng \(P= g. m\). nếu lấy \(g= 10\)  suy ra trọng lượng của quả nặng \(= 10.m\) (\(m\) là kg ),

\(l_0\) là độ dài ban đầu của dây khi chưa có quả nặng, 

\(l\) là chiều dài của dây khi có quả nặng.

Ví dụ: Chiều dài của lò xo là \(3cm\)

Trọng lượng của quả nặng là \(100g = 0,1kg\)

Lấy \(g = 10\)

Trọng lượng của quả nặng là \(P=0,1.10=1N\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay