Câu 4 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6 - Câu 4. Chọn câu đúng trong các câu dưới... DeHocTot.com

Câu 4 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6

Vật lý


Câu 4. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:

A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng.

B. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm.

C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Giải:

Đáp án C đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay