Câu 5 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6 - Câu 5. Dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thí... DeHocTot.com

Câu 5 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6

Vật lý


Câu 5. Dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sau;

a) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi(1)….

b) Khi độ biến dạng tăng gấp 3 thì thực đàn hồi(2)…..

Giải:

(1) tăng gấp đôi;

(2) tăng gấp bade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay