Câu 5 trang 38 - Sách giáo khoa vật lí 6 - ... DeHocTot.com

Câu 5 trang 38 - Sách giáo khoa vật lí 6

Vật lý


Câu 5. Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của một chất làm quả cân:

Giải:

Dụng cụ đó gồm:

- Một quả cân \(200g\) mà ta cần đo trọng lượng riêng của chất làm nó, có một sợi chỉ buộc vào quả cân.

- Một bình chia độ có GHĐ \(250 cm^3\),  miệng rộng để có thể cho lọt quả cân vào trong bình. Bình chứa khoảng \(100 cm^3\) nước.

Một lực kế có GHĐ ít nhất \(2,5 N\).
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay