Câu 6 trang 38 - Sách giáo khoa vật lí 6 - Câu 6. Hãy tính khối lượng và trọng lư... DeHocTot.com

Câu 6 trang 38 - Sách giáo khoa vật lí 6

Vật lý


Câu 6. Hãy tính khối lượng và trọng lượng của chiếc đầm sắt có thể tích \(40 dm^3\)

Giải: Khối lượng của chiếc đầm sắt có thể tích là \(V= 40 dm^3=0,04m^3\) là:

\(m = D . V = 7800 . 0,04  = 312 kg\).

Trọng lượng của chiếc đầm sắt là : \(P = 10 m = 10.312= 3210 N\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay