Câu 7 trang 38 - Sách giáo khoa vật lí 6 - Câu 7. Mỗi nhóm học sinh hòa \(50g\) muối... DeHocTot.com

Câu 7 trang 38 - Sách giáo khoa vật lí 6

Vật lý


Câu 7. Mỗi nhóm học sinh hòa \(50g\) muối ăn vào \(0,5 l\) nước rồi đo khối lượng của nước muối đó.

Giải

Tra bảng khối lượng riêng, ta thấy khối lượng riông của nước là \(D = 1000 kg/m^3\)

Ta có: \(50g = 0,05kg\) và \(0,5l = 0,5dm^3 = 0,0005m^3\)

Khối lượng của \(0,5l\) nước: \(m =D.V= 1000.0,0005 = 0,5 (kg)\)

Khối lượng của nước muối: \(M = 0,05 + 0,5 = 0,55 (kg)\)

Vì sự hoà tan của muối ăn vào nước thì thể tích của nước muối tăng lên không đáng kể nên thể tích của nước ban đầu nên thể tích dung dịch sau khi hòa tan vẫn là \(0,5 l\). Vậy khối lượng riêng của nước muối là:

\(D = {M \over V} = {{0,55} \over {0,0005}} = 1100\,(kg/{m^3})\)

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay