Lý thuyết đòn bẩy - 1. Cấu tạo của đòn bẩy : Thanh cứng v... DeHocTot.com

Lý thuyết đòn bẩy

Vật lý


1. Cấu tạo của đòn bẩy : Thanh cứng với điểm tựa tạo thành đòn bẩy. Khi dùng đòn bẩy để nâng vật thì đòn quay quanh điểm O gọi là điểm tựa và nó chịu tác dụng của hai lực, lực F1 do vật tác dụng vào đòn đặt tại điểm O1, lực F2 do ta tác dụng vào đòn đặt tại điểm F2 (Hình 15.1).

2.  Tác dụng của đòn bẩy : Khi sử dụng đòn bẩy nếu d2 < di thì F2 > F1 hay nếu d2 ≥ d1 thì F2 ≤  F1 (với d1, d2 lần lượt là khoảng cách từ điểm tựa tới điếm tác dụng của các lực FÈ, F2) (Hình 15.2).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay