Lý thuyết một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt - - Sự có giãn vì nhiệt khi bị ngăn cản ... DeHocTot.com

Lý thuyết một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Vật lý


- Sự có giãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn

- Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại. Người ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào việc đóng - ngắt tự độngmạch điện

Lưu ý: Bài này chỉ chủ yếu giới thiệu những ứng dụng của sự nở vì nhiệt của chất rắn vì những ứng dụng của sự nở vì nhiệt của chất lỏng và chất khí đã được đề cập ở những bài trên. Những ứng dụng trong bài này đều dựa vào hai hiện tượng sau đây:

+ Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt

+ Sự nở vì nhiệt khác nhau của các kim loại khác nhaude-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay