Để học tốt Công nghệ lớp 7 - Giải bài tập Công nghệ lớp 7 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Công nghệ lớp 7 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 7 - Sách giáo khoa lớp 7 - Công nghệ lớp 7


PHẦN I. TRỒNG TRỌT
CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

Bài 1. Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt

Bài 2. Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng

Bài 4. Thực Hành : Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản

Bài 5. Thực Hành : Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu

Bài 6. Biện pháp sử dụng,cải tạo và bảo vệ đất

Bài 8. Thực Hành : Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường

Bài 9. Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường

Bài 14.Thực Hành : Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu,bệnh hại

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT

Bài 17.Thực Hành : Xử lí hạt giống bằng nước ấm

Bài 18. Thực Hành : Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống

Bài 20. Thu hoạch ,bảo quản và chế biến nông sản

PHẦN II. LÂM NGHIỆP
CHƯƠNG I. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG

Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

Bài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng

Bài 25. Thực Hành : Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng

CHƯƠNG II . KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG
PHẦN III . CHĂN NUÔI
CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI

Bài 30. Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi

Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi

Bài 35. Thực Hành : Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều

Bài 36. Thực Hành : Nhận biết một số giống lợn ( heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều ?

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

Bài 40. Sản xuất thức an vật nuôi

Bài 41 .Thực Hành : Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt

Bài 42. Thực hành : Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men

Bài 43. Thực Hành : Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI

Bài 48. Thực Hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà

PHẦN IV. THUỶ SẢN
CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THUỶ SẢN

Bài 49. Vai trò , nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản

Bài 51. Thực Hành : Xác định nhiệt độ ,độ trong , và độ pH của nước nuôi thuỷ sản

Bài 52. Thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá )

Bài 53. Thực Hành : Quan xát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm ,cá )

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THUỶ SẢN

Bài 54. Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm cá)

Bài 55. Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.