Câu 1 trang 12 SBT Địa lí 7 - Quan sát hình 4.2 và 4.3 tr.13 SGK, em hãy : ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 12 SBT Địa lí 7

Địa lí


Quan sát hình 4.2 và 4.3 tr.13 SGK, em hãy : 

a) So sánh hình dạng tháp tuổi TP. Hồ Chí Minh tại hai thời điểm năm 1989 và năm 1999

( Gợi ý : So sánh sự thay đổi của đáy tháp - số người dưới độ tuổi lao động ; của thân tháp - số người trong độ tuổi lao động ; của đỉnh tháp - số người trên độ tuổi lao động )

b) Qua hình dạng của tháp tuổi , cho biết kết cấu dân số theo độ tuổi của TP. Hồ Chính Minh đã thay đổi như nào sau 10 năm.

Trả lời :

Qua hình 4.2 và 4.3 tr.13 SGK, em thấy :

a)

Năm 1989 : Đáy rộng, thân hẹp

Năm 1999 : Đáy thu hẹp, thân mở rộng

b)

Năm 1989 : Tháp tuổi có cơ cấu dân số trẻ

Năm 1999 : Tháp tuổi có cơ cấu dân số già.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay