Câu 1 trang 18 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Hãy cho biết câu dưới đây đúng hay sai ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 18 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Hãy cho biết câu dưới đây đúng hay sai :

Gió mùa là loại gió thay đổi theo hướng mùa trong năm (chủ yếu vào mùa hạ và mùa đông).

a) Đúng

b) Sai

Trả lời :

Gió mùa là loại gió thay đổi theo hướng mùa trong năm (chủ yếu vào mùa hạ và mùa đông).

Chọn đáp án a) Đúngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay