Câu 1 trang 23 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 23 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Dựa vào bảng thống kê dưới đây :

a) Hãy vẽ biểu đồ về sự gia tăng dân số, sự giảm sút diện tích rừng năm 1980 và năm 1990 ở Đông Nam Á.

b) Từ biểu đồ trên, nêu nhận xét về tương quan giữa gia tăng dân số với suy giảm diện tích rừng ở Đông Nam á, bằng cách điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu dưới đây :

- Từ năm 1980 đến năm 1990, dân số Đông Nam á tăng từ ........... triệu người đến ............ triệu người. Trung bình một năm tăng .......... triệu người.

- Từ năm 1980 đến năm 1990, diện tích rừng Đông Nam Á giảm từ ............ triệu ha xuống còn ............. triệu ha. Trung  bình một năm giảm ............. triệu ha.

- Như vậy ta thấy dân số ngày càng ............. trong khi đó thì diện tích rừng ngày càng .................

Trả lời :

a) Biểu đồ về sự gia tăng dân số, sự giảm sút diện tích rừng năm 1980 và năm 1990 ở Đông Nam Á

b) - Từ năm 1980 đến năm 1990, dân số Đông Nam á tăng từ 360 triệu người đến 442 triệu người. Trung bình một năm tăng 82 triệu người.

- Từ năm 1980 đến năm 1990, diện tích rừng Đông Nam Á giảm từ 240,2 triệu ha xuống còn 208,6 triệu ha. Trung  bình một năm giảm 31,6 triệu ha.

- Như vậy ta thấy dân số ngày càng tăng trong khi đó thì diện tích rừng ngày càng giảm 





de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay