Câu 1 trang 28 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 28 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B để nêu đúng đặc điểm khí hậu của các loại môi trường đới nóng (Ví dụ : a-2) :

Trả lời :

Nối a - 2, b -3, c -4, d - 1.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay