Câu 1 trang 42 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Quan sát ba biểu đồ tương quan nhiệt ẩ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 42 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Quan sát ba biểu đồ tương quan nhiệt ẩm A, B, C tr.59 SGK, hãy nêu các nhận xét và kết luận theo các gợi ý cụ thể dưới đây :

a) Nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở biểu đồ A

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng ... độ C (tháng ...)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến ... độ C (tháng ...)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây (cao hay thấp) ... quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng ... mm (tháng ...)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng ... mm (tháng ...)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa (nhiều hay ít) ... , mưa nhiều vào mùa ... 

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ... ( nóng, ôn hòa hay thuộc đới khí hậu nào đã học )

b) Nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa ở biểu đồ B

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng ... độ C (tháng ...)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến ... độ C (tháng ...)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây (cao hay thấp) ... quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng ... mm (tháng ...)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng ... mm (tháng ...)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa (nhiều hay ít) ... , mưa nhiều vào mùa ... 

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ... 

c) Nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa ở biểu đồ C

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng ... độ C (tháng ...)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến ... độ C (tháng ...)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây (cao hay thấp) ... quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng ... mm (tháng ...)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng ... mm (tháng ...)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa (nhiều hay ít) ... , mưa nhiều vào mùa ... 

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ...

Trả lời :

a) Nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở biểu đồ A

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 10 độ C (tháng 7)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến -30 độ C (tháng 1 )

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây thấp quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng 40 mm (tháng 7)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng 5 mm (tháng 1)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa ít , mưa nhiều vào mùa đông 

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ôn đới lục địa

b) Nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa ở biểu đồ B

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 25 độ C (tháng 7)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến 10 độ C (tháng 12)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây thấp quanh năm

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng 120 mm (tháng 12)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng 5 mm (tháng 7)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa ít, mưa nhiều vào mùa thu đông

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu địa trung hải 

c) Nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa ở biểu đồ C

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 15 độ C (tháng 7)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến 5 độ C (tháng 1)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây thấp quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng 175 mm (tháng 1)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng 75 mm (tháng 5)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa nhiều, mưa nhiều vào mùa đông

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ôn đới hải dương


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay