Câu 1 trang 60 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 60 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Dựa vào hình 26.1, tr.83 trong SGK :

Em hãy : 

a) Ghi lên lược đồ tên những biển và đại dương tiếp giáp với châu Phi.

b) Chọn một trong những cụm từ sau : kéo dài theo hướng đông-tây, kéo dài theo hướng bắc-nam, hình khối, để mô tả hình dạng châu Phi.

- Châu Phi có dạng : ...

c) Nối ô chữ bên trái với những ô chữ thích hợp ở bên phải :

Trả lời :

a) 

b) - Châu Phi có dạng : kéo dài theo hướng bắc-nam

c) de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay