Câu 1 trang 62 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 62 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Quan sát hình 27.1 - Lược đồ phân bố lượng mưa châu Phi, tr.85 SGK, em hãy :

Nhận xét về lượng mưa của châu Phi theo gợi ý dưới đây :

- Châu Phi có lượng mưa (ít hay nhiều) ...

- Lượng mưa phân bố (đều hay không đồng đều) ...

- Những vùng có lượng mưa nhiều (từ 1001 - 2000 mm và trên 2000 mm là) : ...

- Những vùng có lượng mưa ít (dưới 200 mm) : ...

- ...

- Nhìn chung từ Xích đạo về phía hai chí tuyến, lượng mưa (tăng hay giảm) ...

Trả lời : 

Quan sát hình 27.1 - Lược đồ phân bố lượng mưa châu Phi, tr.85 SGK, ta thấy :

Lượng mưa của châu Phi :

- Châu Phi có lượng mưa ít 

- Lượng mưa phân bố không đồng đều

- Những vùng có lượng mưa nhiều (từ 1001 - 2000 mm và trên 2000 mm là) : Bồn địa Công-gô, Ma-đa-ga-xca

- Những vùng có lượng mưa ít (dưới 200 mm) : Hoang mạc Xa-ha-ra, Hoang mạc Na-mip

- Những nơi có lượng mưa trung bình (từ 200 mm đến 1000 mm) : Hoang mạc ca-la-ha-ri, Sơn nguyên Đông Phi, Sơn nguyên Ê-ti-ô-pi-a ..

- Nhìn chung từ Xích đạo về phía hai chí tuyến, lượng mưa giảmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay