Câu 1 trang 67 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 67 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Quan sát hình 29.1 - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi. tr.90 SGK, hãy nêu nhận xét về sự phân bố dân cư châu Phi bằng cách chọn các cụm từ (đều, không đều, tập trung đông, thưa thớt) điền vào chỗ trống và hoàn chỉnh các câu dưới đây :

a) Dân cư châu Phi phân bố : ...

b) Những vùng dân cư tập trung đông (trên 50 người/km2)  là ...

c) Những vùng dân cư ... (dưới 2 người/km2) ... là ...

Trả lời :

Quan sát hình 29.1 - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi. tr.90 SGK, ta thấy :

a) Dân cư châu Phi phân bố : không đều

b) Những vùng dân cư tập trung đông (trên 50 người/km2) vùng ven sông Nin là vùng phổ biến phì nhiêu

c) Những vùng dân cư thưa thớt (dưới 2 người/km2) hoang mạc Xa-ha-ra, hoang mạc Na-mip, hoang mạc Ca-la-ha-ri... là nơi điều kiện sinh sống khó khăn, dân cư chỉ sống trong các ốc đảo, các đô thị rất ít, quy mô lại nhỏ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay