Câu 1 trang 68 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 68 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Nêu nhận xét khái quát về kinh tế châu Phi

Trả lời :

Kinh tế châu Phi còn lạc hậu.

- Về nông nghiệp, các cây công nghiệp nhiệt đới được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hóa, nhằm mục đích xuất khẩu. Các cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu trồng trọt, hình thức canh tác nương rẫy còn khá phổ biến, kĩ thuật lạc hậu, thiếu phân bón, chủ yếu là dựa vào sức người.

- Về công nghiệp, các nước châu Phi có nền công nghiệp chậm phát triển. Các nghành công nghiệp chính như khai khoáng, thực phẩm, lắp ráp cơ khí...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay