Câu 1 trang 73 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Dựa vào sơ đồ ba khu vực châu Phi, hình... DeHocTot.com

Câu 1 trang 73 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Dựa vào sơ đồ ba khu vực châu Phi, hình 32.1 tr.100 SGK, hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay