Câu 1 trang 78 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít sống chủ yếu... DeHocTot.com

Câu 1 trang 78 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít sống chủ yếu ở 

a. châu Mĩ

b. châu Âu

c. châu Phi

d. châu Đại Dương

Trả lời :

Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít sống chủ yếu ở 

b. châu Âu

 


 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay