Câu 1 trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Dựa vào hình 32.1 - Lược đồ ba khu vực... DeHocTot.com

Câu 1 trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Dựa vào hình 32.1 - Lược đồ ba khu vực châu Phi, tr.100 SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây :

Trả lời :de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay