Câu 2 trang 10 SBT Địa lí 7 - Dựa vào sơ đồ dưới đây :Hãy cho biế... DeHocTot.com

Câu 2 trang 10 SBT Địa lí 7

Địa lí


Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Hãy cho biết các hoạt động kinh tế chủ yếu và sự phân bố nhà ở của kiểu quần cư nông thôn ?

Trả lời : 

- Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn là :

 + Nông nghiệp : dựa vào đất canh tác ( đất nông nghiệp )

 + Lâm nghiệp : dựa vào đất rừng, đất đồng cỏ

 + Ngư nghiệp : dựa vào diện tích mặt nước.

- Sự phân bố nhà ở của quần cư nông thôn là : Nhà cửa nằm rải rác hoặc tập trung thành làng, bản, thôn xóm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay