Câu 2 trang 102 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Quan sát hình 46.1 và 46.2, tr. 139 SGK : a) ... DeHocTot.com

Câu 2 trang 102 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Quan sát hình 46.1 và 46.2, tr. 139 SGK :

a)   Hãy kể tên các đai thực vật từ thấp lên cao ở hai sườn tây và đông của dãy An-đét.

- Sườn tây : từ thấp lên cao có các vành đai thực vật: ...

- Sườn đông : từ thấp lên cao có các vành đai thực vật: ...

b) Hãy giải thích sự thay đổi của các đai thực vật từ chân núi lên đỉnh núi

Trả lời :

a) Các đai thực vật từ thấp lên cao ở hai sườn tây và đông của dãy An-đét : 

- Sườn tây : từ thấp lên cao có các vành đai thực vật: Thực vật nửa hoang mạc, cây bụi xương rồng, đồng cỏ cây bụi, đồng cỏ núi cao, băng tuyết

- Sườn đông : từ thấp lên cao có các vành đai thực vật: rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết.

b) giải thích sự thay đổi của các đai thực vật từ chân núi lên đỉnh núi :

- Sường đông mưa nhiều hơn sườn tây.

- Sườn đông mưa nhiều vì chịu sự ảnh hưởng của gió tín phong và hải lưu nóng từ biển thổi vào.

- Sườn tây có mưa ít là do chịu sự tác động dòng biển lạnh Pê-ru làm khu vực này trở lên khô hạn.

.com


 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay