Câu 2 trang 117 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Quan sát hình 53.1 - Biểu đồ nhiệt độ,... DeHocTot.com

Câu 2 trang 117 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Quan sát hình 53.1 - Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và sơ đồ thảm thực vật ở một số vùng của châu Âu, tr. 159 SGK, em hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa theo gợi ý cụ thể sau :

a) Nhận xét trạm A

-  Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng 1 : ...

+ Nhiệt độ tháng 7 : ...

+ Biên độ nhiệt : ...

-  Về lượng mưa :

+ Các tháng mưa nhiều : ...

+ Các tháng mưa ít : ...

+ Nhận xét về chế dộ mưa : ...

-  Kết luận chung : 

Trạm A thuộc kiểu khí hậu ...

b)   Nhận xét trạm B

-  Về nhiệt độ : 

-  Về lượng mưa :

-  Kết luận chung :

c)   Nhận xét trạm c

-  Về nhiệt độ :

-  về lượng mưa :

-  Kết luận chung, trạm c thuộc kiểu khí hậu

Trả lời :

a) Nhận xét trạm A

-  Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng 1 : -5 độ C

+ Nhiệt độ tháng 7 : 18 độ C

+ Biên độ nhiệt : 23 độ C

-  Về lượng mưa :

+ Các tháng mưa nhiều : tháng 5 đến tháng 8

+ Các tháng mưa ít : tháng 9 đến tháng 4 năm sau

+ Nhận xét về chế độ mưa : mưa nhiều vào mùa hạ

-  Kết luận chung : Mùa đông lạnh, mùa hạ nóng và mưa nhiều.

Trạm A thuộc kiểu khí hậu Ôn đới lục địa

b) Nhận xét trạm B

-  Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng 1 : 7 độ C

+ Nhiệt độ tháng 7 : 20 độ C

+ Biên độ nhiệt : 13 độ C

-  Về lượng mưa :

+ Các tháng mưa nhiều : tháng 9 đến tháng 1 năm sau

+ Các tháng mưa ít : tháng 2 đến tháng 8

+ Nhận xét về chế độ mưa : mưa nhiều vào mùa thu đông

-  Kết luận chung : Mùa đông ấm và mua nhiều, mùa hạ nóng

Trạm B thuộc kiểu khí hậu Địa trung hải

c) Nhận xét trạm C

-  Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng 1 : 5 độ C

+ Nhiệt độ tháng 7 : 17 độ C

+ Biên độ nhiệt : 12 độ C

-  Về lượng mưa :

+ Các tháng mưa nhiều : tháng 8 đến tháng 5 năm sau

+ Các tháng mưa ít : tháng 6 đến tháng 7 

+ Nhận xét về chế độ mưa : mưa quanh năm

-  Kết luận chung : Mùa đông lạnh, mùa hạ nóng và mưa nhiều.

Trạm C thuộc kiểu khí hậu Ôn đới hải dương

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay