Câu 2 trang 135 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Phân tích những thuận lợi làm cho nền n... DeHocTot.com

Câu 2 trang 135 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Phân tích những thuận lợi làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao và có hiệu quả.

Trả lời :

- Diện tích đất nông nghiệp lớn, đất tốt, tập trung tại các vùng đồng bằnơ rộng lớn ở trung tâm.

- Trong miền đồng bằng có nhiều hồ rộng như hệ thống Hồ Lớn ở phía bắc và nhiều sông dài như hệ thống sông Mít-xu-ri - Mi-xi-xi-pi.

- Khí hậu đa dạng, vừa phân hoá theo chiều Bắc-Nam lại vừa phân hoá theo chiều Đông-Tây. nhưng chủ yếu là khí hậu ôn đới.

- Trình độ khoa học - kĩ thuật tiên tiến ;

+ Cơ giới hoá và hoá học hoá trong nông nghiệp phát triển mạnh (Hoa Kì có số máy nông nghiệp đứng đầu thế giới, lượng phân bón sử dụng đạt 5000 kg/ha).

+ Các trung tâm khoa học hỗ trợ đắc lực cho việc tăng năng suất cây trồng và vật nuôi.

+ Công nghệ sinh học được ứng dụng mạnh mẽ trong nông nghiệp (tăng năng suất và sản lượng, tạo nhiều sản phẩm nông nghiệp mới). 

+ Tổ chức sản xuất nông nghiệp hợp lí, tạo điểu kiện phát triển nền nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn gắn chặt với thị trường xuất khẩu.

+ Mặc dù tỉ lệ lao động trong nông nghiệp thấp (Ca-na-đa : 2,7% ; Hoa Kì : 4,4%) nhưng năng suất lao động cao và vẫn sản xuất ra khối lượng nông sản lớn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay