Câu 2 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Hãy đánh dấu x vào ông vuông ý em cho là... DeHocTot.com

Câu 2 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Hãy đánh dấu x vào ông vuông ý em cho là đúng nhất :

Những khó khăn do lượng mưa nhiều theo mùa gây ra là :

a) xói mòn đất

b) lụt lội.

c) hạn hán

d) diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng

đ) tất cả các ý trên

Trả lời :

Chọn đáp án đ) tất cả các ý trênde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay