Câu 2 trang 6 SBT Địa lí 7 - ... DeHocTot.com

Câu 2 trang 6 SBT Địa lí 7

Địa lí


Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây : 

a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột, biểu diễn sự phát triển của số dân trên thế giới từ những năm 1000 đến năm 2011.

b) Qua biểu đồ đã vẽ, rút ra những nhận xét bằng cách điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

- Từ năm ... đến năm ... số dân thế giới ngày càng ...

- Trong khoảng thời gian ... năm, số dân thế giới tăng là ... triệu người.

- Trung bình một năm tăng ... triệu người ( tăng ... %/năm ) 

Trả lời : 

a) Biểu đồ biểu diễn sự phát triển của số dân trên thế giới từ những năm 1000 đến năm 2011:

b) Qua biểu đồ đã vẽ, ta rút ra những nhận xét sau:

- Từ năm 1000 đến năm 2011 số dân thế giới ngày càng tăng

- Trong khoảng thời gian 1011 năm, số dân thế giới tăng là 6699 triệu người.

- Trung bình một năm tăng 6,626 triệu người ( tăng 0,09 %/năm ) de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay