Câu 2 trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - ... DeHocTot.com

Câu 2 trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Quan sát hình 34.1 - Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (năm 2000), tr.107 SGK.

hãy dùng các kí hiệu sau đây để ghi vào bảng ở câu 1 :

- Đánh dấu * vào các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 2500 USD.

- Đánh dấu X vào các nước có thu nhập bình quân đầu người từ 1001 đến 2500 USD.

- Đánh dấu + vào các nước có thu nhập bình quân đầu người từ 200 đến 1000 USD.

- Đánh dấu - vào các nước có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD.

(Thí dụ : Ma-rốc có mức  thu nhập bình quân đầu người từ 1001 đến 2500 USD/năm, thì ghi dấu X)

Trả lời :
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay