Câu 2 trang 87 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (vẽ sơ đồ) - Dựa vào bảng thống kê dưới đây (năm ... DeHocTot.com

Câu 2 trang 87 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (vẽ sơ đồ)

Địa lí


Dựa vào bảng thống kê dưới đây (năm 2001) :

Em hãy:

a, Tính sản lượng lương thực có hạt bình quân đầungười của ba nước vào cột 4 của bảng trên

b, Vẽ biểu đồ so sánh bình quân lương thực có hạt/người của ba nước.

Trả lời:

a, Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người:

- Ca-na-da: 1,427 kg/người

- Hoa Kì: 1,130 kg/người

- Mê-hi-cô: 0,296 kg/người

b, Biểu đồ so sánh bình quân lương thực có hạt/người của ba nước Ca-na-đa, Hoa Kỳ, Mê-hi-cô

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay