Câu 2 trang 95 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý trả lời ... DeHocTot.com

Câu 2 trang 95 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý trả lời đúng :

Trung và Nam Mĩ có gần đủ các đới khí hậu trên Trái Đất vì :

a) nằm ở bán cầu tây

b) có diện tích rộng (20,5 triệu km2)

c) có địa hình đa dạng lại trải dài theo phương vĩ tuyến từ vùng chí tuyến từ vùng chí tuyến Bắc đến gần vùng cực Nam

d) giáp với hai đại dương lớn là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương

Trả lời :

chọn ý c) có địa hình đa dạng lại trải dài theo phương vĩ tuyến từ vùng chí tuyến từ vùng chí tuyến Bắc đến gần vùng cực Namde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay