Câu 2 trang 98 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Hãy nối ô chữ ở bên trái với ô chữ ... DeHocTot.com

Câu 2 trang 98 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Hãy nối ô chữ ở bên trái với ô chữ ở bên phải sao cho đúng :

Sự phân chia quyền sử dụng đất đai ở Trung và Nam Mĩ như vậy có ảnh hưởng gì đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người nông dân ?

Trả lời :

Sự phân chia quyền sử dụng đất đai ở Trung và Nam Mĩ như vậy có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người nông dân :

- Các đại điền trang chỉ chiếm 5% số dân nhưng sở hữu trên 60% diện tích đất canh tác và đồng cỏ chăn nuôi

- Phần lớn nông dân lại không có ruộng, phải đi làm thuê

Hậu quả :

+ Ảnh hưởng đến sự phát triển sản xuất vì người dân không có điều kiện để cải tiến kĩ thuật, bị phụ thuộc vào đại điền trang, năng suất lao động thấp. Trong khi xuất khẩu các nông sản nhiệt đới nhưng lại phải nhập khẩu lương thực.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay