Câu 3 trang 104 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - ... DeHocTot.com

Câu 3 trang 104 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Quan sát hình 47.2-Biểu đồ nhiệt độ của hai địa điểm ở châu Nam Cực, tr.141 SGK, nêu nhận xét về  chế độ nhiệt của châu Nam Cực theo gợi ý cụ thể dưới đây :

a) Nhận xét về chế độ nhiệt tại trạm Lít-tơn A-mê-ri-can

- Nhiệt độ tháng lạnh nhất là ... độ C, tháng ...

- Nhiệt độ tháng cao nhất là ... độ C, tháng ...

- Như vậy, tại đây quanh năm có nhiệt độ ...

b) Nhận xét về chế độ nhiệt tại trạm Vô-xtốc

- Nhiệt độ tháng lạnh nhất là ... độ C, tháng ...

- Nhiệt độ tháng cao nhất là ... độ C, tháng ...

- Như vậy, tại đây quanh năm có nhiệt độ ...

c) Nhận xét chung về chế độ nhiệt tại châu Nam Cực

Trả lời :

a) Nhận xét về chế độ nhiệt tại trạm Lít-tơn A-mê-ri-can

- Nhiệt độ tháng lạnh nhất là -42 độ C, tháng 9

- Nhiệt độ tháng cao nhất là -10 độ C, tháng 1

- Như vậy, tại đây quanh năm có nhiệt độ luôn âm, lạnh khắc nghiệt.

b) Nhận xét về chế độ nhiệt tại trạm Vô-xtốc

- Nhiệt độ tháng lạnh nhất là -73 độ C, tháng 10

- Nhiệt độ tháng cao nhất là -38 độ C, tháng 1

- Như vậy, tại đây quanh năm có nhiệt độ luôn âm, lạnh khắc nghiệt.

c) Nhận xét chung về chế độ nhiệt tại châu Nam Cực : Nhiệt độ quanh năm luôn dưới 0 độ C, biên độ nhiệt cao, khí hậu lạnh quanh năm, lạnh khắc nghiệt.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay