Câu 3 trang 106 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Quan sát hình 48.2, tr. 145 SGK, nêu đặc đi... DeHocTot.com

Câu 3 trang 106 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Quan sát hình 48.2, tr. 145 SGK, nêu đặc điểm khí hậu của các đảo thuộc châu Đại Dương

a) Nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa tại trạm Gu-am.

b) Nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa tại trạm Nu-mê-a. 

c) Kết hợp với vốn hiểu biết, nhận xét chung về đặc điểm khí hậu các đảo thuộc châu Đại Dương.

Trả lời :

a) Trạm Gu-am

- Nhiệt độ cao nhất : 28 độ C (tháng 6)

- Nhiệt độ thấp nhất : 26 độ C (tháng 1)

- Chế độ nhiệt chênh lệch : 2 độ C

- Các tháng mưa nhiều : tháng 7,8,9,10

b) Trạm Nu-mê-a

- Nhiệt độ cao nhất 26 độ C

- Nhiệt độ thấp nhất : 20 độ C

- Chế độ nhiệt chênh lệc : 6 độ C

- Các tháng mưa nhiều : từ tháng 12 năm nay đến tháng 4 năm sau.

c) Như vậy, khí hậu các đảo thuộc châu Đại Dương mạng tính nhiệt đới nóng ẩm, điều hòa, mưa nhiều.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay