Câu 3 trang 130 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - ... DeHocTot.com

Câu 3 trang 130 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Em hãy :

a) Nêu nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển công nghiệp ở Đông Âu.

b) Dựa trên nguồn tài nguyên đó, Đông Âu đã phát triển những ngành công nghiệp nào ? Phân bố ở đâu ?

Trả lời :

a) Nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển công nghiệp ở Đông Âu.

- Rừng 

- Khoáng sản : quặng sắt, than, dầu hỏa, ...

b) Đông Âu đã phát triển những ngành công nghiệp và phân bố ở  : 

- Công nghiệp khai thác khoáng và công nghệ luywwjn kim, cơ khí, hóa chất sản ở Bê-la-rút, U-crai-na và phía tây LB Nga

- Khai thác rừng và chế biến lâm sản ở LB Nga, Phía bắc U-crai-na, Bê-la-rut
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay