Câu 3 trang 133 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (vẽ biểu đồ) - Hãy hoàn thành biểu đồ để biểu diễn... DeHocTot.com

Câu 3 trang 133 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (vẽ biểu đồ)

Địa lí


Hãy hoàn thành biểu đồ để biểu diễn tỉ trọng hoạt động ngoại thương của Liên minh châu Âu so với thế giới.

 

 

Trả lời:
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay