Câu 3 trang 135 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 -  a) Hoàn thành bảng số liệu dưới đây... DeHocTot.com

Câu 3 trang 135 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


 

a) Hoàn thành bảng số liệu dưới đây :

b) Qua bảng số liệu và kiến thức đã học, hãy so sánh về mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị ở châu Đại Dương và thế giới.

Trả lời :

a)

b) Nhận xét

-    Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp nhất so với thế giới.

-     Mật độ dân số trung bình ở châu Đại Dương (4 người/ km2) chỉ bằng 1/12 mật độ dân số trung bình của thế giới (48 người/ km2). Ô-xtrây-li-a có mật độ dân số thấp hơn chỉ có 3 người/km2.

-     Pa-pua Niu Ghi-nê là nước có mật độ dân số cao (13 người/km2) nhưng cũng chỉ bằng khoảng 1/3 mật độ dân số trung bình thế giới. 

-    Tỉ lệ dân thành thị ở châu Đại Dương rất cao (73 %) gấp khoảng 1,5 lần tỉ lệ dân thành thị trên toàn thế giới (48%). 

-    Tỉ lệ dân thành thị ở châu Đại Dương có sự chênh lệch lớn giữa các nước. Trong khi ở Ô-xtrây-li-a là 91% thì ở Pa-pua Niu Ghi-nê chỉ là 13% (chỉ bằng khoảng 1/7).

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay