Câu 3 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - ... DeHocTot.com

Câu 3 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Câu dưới đây đúng hay sai.

Biện pháp khắc phục khó khăn do lượng mưa nhiều theo mùa gây ra là phát triển công tác thủy lợi và tăng cường trồng cây che phủ mặt đất.

a) Đúng

b) Sai

Trả lời :

Chọn đáp án a) Đúngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay