Câu 3 trang 44 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Hãy nối các ô chữ dưới đây bằng các... DeHocTot.com

Câu 3 trang 44 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Hãy nối các ô chữ dưới đây bằng cách gạch nối để được một sơ đồ đúng về các kiểu rừng ở đới ôn hòa.

Trả lời :

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay