Câu 3 trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Với các ô chữ dưới đây :a) Hãy điền... DeHocTot.com

Câu 3 trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Với các ô chữ dưới đây :

a) Hãy điền cụm từ thích hợp vào ô để trống và sắp xếp các ô chữ theo trình tự đúng để chỉ sự thay đổi của thảm thực vật từ vĩ độ thấp (Xích đạo) đến cĩ độ cao (cực)

b) Hãy sắp xếp các ô chữ theo trình tự đúng để chỉ sự thay đổi của thảm thực vật từ thấp lên cao và điền cụm từ thích hợp và ô để trống.

c) So sánh sự thay đổi của thực vật theo vĩ độ và độ cao.

Trả lời :

a) 

b) 

c) Sự thay đổi của thực vật theo vĩ độ và độ cao : 

- Sự thay đổi của thảm thực vật theo độ cao và vĩ độ: các vành đai thực vật thay đổi giống như khi ta đi từ xích đạo về cực: rừng rậm nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng hỗn giao, rừng lá kim, đồng cỏ núi cao, tuyết vĩnh cửu.

- Sự thay đổi của thảm thực vật theo hướng sườn: độ cao của vành đai thực vật khác nhau giữa hai sườn một ngọn núi: tùy thuộc vào sườn đón nắng hay sườn khuất nắng, tùy thuộc vào sườn đón gió hay sườn khuất gió.

- Các vành đai ở sườn đón nắng nằm cao hơn ở sườn khuất nắng

Ở những sườn đón gió, thực vật đa dạng, phong phú hơn ở bên sườn khuất gióde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay