Câu 3 trang 67 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - ... DeHocTot.com

Câu 3 trang 67 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Quan sát hình 29.1 - Lược đồ phân bố dân cư châu Phi, tr.90 SGK, em hãy :

a) Nêu tên các thành phố có trên 1 triệu người

b) Nêu tên các thành phố có trên 5 triệu người

c) Nhận xét chung về sự phân bố của các thành phố đông dân.

Trả lời :

a) Các thành phố có trên 1 triệu người : Ra-bắt, Cá-xa-blan-ca, Đa-ca, Cô-na-cri, A-bít-gian, Ác-cra, Kin-sa-xa, Lu-an-đa, Lu-xu-cả, Kẹp-tạo, Pre-to-ri-a, Giô-han-ne-xbua, Đuốc-bán, Ma-pu-tô, Đa-ét Xa-lam, Nai-rô-bi, A-đi A-bê-ba, Tri-pô-li

b) Các thành phố có trên 5 triệu người : An-giê, Cai-rô, La-gốt

c) Nhận xét chung về sự phân bố của các thành phố đông dân : Các thành phố đông dân hầu hết tập trung vùng duyên hải ở phần cực Bắc và cực Nam của châu Phi, ven vịnh Ghi-nê, các thung lũng sông Nin.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay